• 9/1/2012: Από 9 Ιανουαρίου 2012 είναι υποχρεωτική η έκδοση του ΠΕΑ, για τη μίσθωση και τμημάτων ενιαίων κτιρίων για όλα τα κτίρια άνω των πενήντα (50) τμ. Δείτε την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ
  • 15/12/2011: Έως 28/2/2012 η προθεσμία για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Δείτε την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ