Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες όπως:

  • Mελέτη κατασκευής κτιρίων
  • Eπίβλεψη κτιριακών κατασκευών
  • Ανακαινίσεις
  • Eνεργειακή μελέτη
  • Ενεργειακά πιστοποιητικά
  • Βεβαίωση Μηχανικού
  • Ρύθμιση Αυθαιρέτων